M? Tr??ng

M? Tr??ng

Hôm nay, ngày 12/11/2020, qua quá trình bình xét nghiêm túc và ch?t l??ng, báo Ti?n Phong ?ã ch?n ra 85 tân sinh viên có thành...

 • (11/11/2020) 
 • (29/10/2020) 

Quay thử xổ số miền bắc hôm naySáng ngày 22/10/2020, Tr??ng ??i h?c Công ngh? Sài Gòn (STU) long tr?ng t? ch?c L? Khai gi?ng n?m h?c m?i 2020-2021 v?i s? tham...

 • (21/10/2020) 
 • (21/10/2020) 

Quay thử xổ số miền bắc hôm nayTr??ng ??i h?c Công ngh? Sài Gòn (STU) thông báo tuy?n sinh trình ?? Th?c s? 2020 chuyên ngành Công ngh? Th?c ph?m t? ngày...

 • (21/10/2020) 
 • (21/10/2020) 

 • (08/04/2020) 
 • (07/04/2020) 

TR?I CHÀO ?ÓN TÂN SINH VIÊN STU 2020 Hòa trong không khí chào ?ón Tân Sinh viên STU n?m h?c 2020 – 2021, Ngày 14&15/11/2020 v?a...

 • (13/11/2020) 
 • (10/11/2020) 

B? GD-?T ?ã có v?n b?n chính th?c kh?ng ??nh k? thi t?t nghi?p THPT n?m 2021 s? ???c t? ch?c theo h??ng gi? ?n...

 • (06/10/2020) 
 • (01/10/2020) 

Videos

Gi?i Thi?u STU
Tin N?i B?t
 • (24/11/2020) m?i
  (20/11/2020) m?i
  (20/11/2020) m?i
  (18/11/2020) m?i
  (13/11/2020) m?i
 • (11/11/2020) m?i
  (10/11/2020) m?i
  (10/11/2020) m?i
  (09/11/2020) m?i
  (04/11/2020) m?i
 • (03/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (02/11/2020) m?i
  (30/10/2020) m?i

L?ch S? Ki?n
 • Th? 5
  22/10/2020
  Th? 4
  12/08/2020
  Th? 7
  08/08/2020
  Th? 4
  05/08/2020
  Th? 7
  01/08/2020
  Th? 7
  25/07/2020
  Th? 4
  22/07/2020
  Th? 7
  18/07/2020
Liên K?t